Nhà máy giày Viễn Thịnh

Địa điểm

KCN Long Hậu, Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Quy mô

Tổng diện tích nhà máy hơn 5 ha

Thời gian hoàn thành

Tháng 11, 2015