Nhà máy nhựa Tín An

Địa điểm

Lô B1, Đường D3, KCN Đồng An 2, Phường Hoà Phú, Tỉnh Bình Dương

Quy mô

Tổng diện tích dự án hơn 6 ha

Thời gian hoàn thành

Năm 2020